Älä kirjoita itsellesi


Mikä erottaa omaelämäkerrallisen teoksen kirjoittamisen päiväkirjan pitämisestä?

Yksinkertainen vastaus kysymykseen on: ajatus lukijasta.

Ei saa miettiä lukijaa liikaa, kirjoittajia tosin usein neuvotaan, ja onhan siihen hyviä syitä. Jos kirjoittaessaan alkaa pelätä, mitä lukija mahtaa tästäkin katkelmasta ajatella, kirjoittaja voi päätyä sensuroimaan itseään, sievistelemään kokemuksiaan ja vesittämään näkemyksiään. Lukijan mieltymysten liiallinen pohtiminen voi taas johtaa laskelmoimiseen, kikkailuun ja kosiskeluun.

Kaiketi siksi kirjoittajille sanotaan:

Kirjoita itsellesi.

Kirjoita tekstiä, jota sinä haluaisit lukea.

Minua nämä ohjeet ovat joskus ärsyttäneet, koska pidän kirjoittamista pohjimmiltaan yhteyden luomisena toiseen ihmiseen. Sitä paitsi kirjoitan huonosti, jos kirjoitan vain itselleni. Päiväkirjan katkelmissa minun ei tarvitse perustella mielipiteitäni, avata kokemuksiani tai olla täsmällinen. Kyllähän minä tiedän muutenkin, mitä tarkoitan ja miten oikeassa olen!

Ilman lukijaa olen löysä ja laiska. Sen sijaan kun lähestyn kirjoittamista viestimisenä tuntemattomalle ja kenties hyvinkin erilaisessa todellisuudessa elävälle vastaanottajalle, rima nousee. Minun täytyy kuvailla, kertoa ja ajatella tarkemmin ja perusteellisemmin. Samalla opin itsekin.

Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen hoitaa ihmistä, mutta terapeuttinen vaikutus ei synny vain siitä, että kirjoittaja saa vuodattaa tunteensa paperille, tiedostoon tai blogiin. Vähintään yhtä merkittävää on, että tehdessään elämäänsä ymmärrettäväksi lukijalle kirjoittaja näkee laajemmin ja syvemmin. Suhteellisuudentaju palaa. Asioiden väliset yhteydet hahmottaa selkeämmin.

Laajempaan nonfiktiokäsikirjoitukseen rakentuu väistämättä myös pitkän aikavälin perspektiivi. Silloin olin tuossa pisteessä, nyt tässä. Elämä muuntuu, vaihtelee, hankalatkin tunteet ja tilanteet menevät ohi.

Päiväkirjan ja omaelämäkerrallisen teoksen toinen merkittävä ero on, että jälkimmäinen tarvitsee jännitteen ja rakenteen. Keskellä elämän ennustamattomuutta, kunkin päivän sattumanvaraisilta tuntuvien yksityiskohtien ympyröimänä on vaikeaa ja usein mahdotontakin hahmottaa syntyvän kirjan muotoa ja teemaa. Ellei kirjoita vaikkapa matkasta, joka alkaa ja päättyy, tee muistelmia menneestä tai rakenna tekstiä täsmällisen aiheen ympärille, ei voi oikein tietää etukäteen, millaiseen kokonaisuuteen kunkin päivän ajatukset ja kokemukset tulevat sijoittumaan. Mihin on syytä kiinnittää huomiota? Mikä kannattaa kirjata muistiin? Mikä lopulta on tärkeää?

Oma nyrkkisääntöni on, että pyrin kirjoittamaan ylös tunteet, jotka koen elävimmin, ja ajatukset, jotka ovat minulle uusia. Sen mitä kirjoitan täytyy kirjoittamisen hetkellä liikuttaa jotakin minussa. Silloin se kytkeytyy myös sisälläni tapahtuvaan syvempään muutokseen – tai niin ainakin toivon.

Kolmas ero päiväkirjan ja omaelämäkerrallisen teoksen välillä on, että harva ihminen editoi päiväkirjaansa, mutta omaelämäkerrallista teosta työstetään siinä missä fiktiotakin. Minulle se tarkoittaa, että kustannustoimittajan tuella karsin katkelmat, joilla ei ole merkitystä teoksen kokonaisuudelle, ja kirjoitan auki ajatukset ja tunteet, joita en ole välttämättä aiemmin hahmottanut kunnolla tai osannut pitää tärkeinä.

Toisen elämän työstämisvaiheessa muuttui myös teoksen tyyli. Päiväkirjamainen raportointi vaihtui riisutumpaan kerrontaan, ja tekstin kiteytyessä ajattelun ja tunteiden draama pääsi oikeuksiinsa. Minulle oli kuitenkin tärkeää sitoutua jatkuvasti nonfiktion totuuspyrkimykseen. En voinut enkä halunnut lisätä tekstiin ainesta, jolla ei ollut vastinetta todellisuudessa.

Päiväkirjalla ja nonfiktioteoksella on eronsa, mutta pyrkimys rehelliseen oman elämän tutkimiseen on läsnä molemmissa. Jos niitä kirjoittaessaan alkaa sepittää, huijaa pahiten itseään.

P.S. Toinen elämä (Kustantamo S&S) ilmestyy huhtikuun alussa. Kirjasta löytää lisätietoa kustantajan sivuilta, ja sen voi tilata ennakkoon täältä.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square